Skip to content Skip to footer

MARINA PROPERTIES
ANGAJEAZĂ

ECONOMIST

  Nume

  Număr Telefon

  Email

  Încarcă CV  ECONOMIST

  CE CĂUTĂM  • Absolvent al Facultății de Business sau FSEGA
  • Experiență în domeniu 1-2 ani
  • Cunoștiințe de PC: MS Office (Excel și Word)
  • Bun organizator, adaptabil
  • Atenție la detalii
  • Bune abilități de organizare, comunicare și analiză
  • Persoană dinamică, orientată spre atingerea obiectivelor

  BENEFICII  • Contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată
  • Pachet salarial atractiv
  • Asigurare medicală private la Regina Maria
  • Compensatii si beneficii bancare si nonbancare
  • Asigurare în caz de accident la locul de muncă

  RESPONSABILITĂȚI  • Capacități de organizare a locului de muncă
  • Găsirea oportunităților de investire a banilor cu maximă eficiență
  • Întocmire și arhivare documente tehnice ale firmei: devizii, situații de lucrări etc.
  • Gestionarea și verificarea documentației aferente lucrărilor și proiectelor în care este implicată firma
  • Întocmirea și supunerea spre avizare a documentelor aferente activității desfășurate către personalul ierarhic superior
  • Reprezentarea firmei în relațiile cu terții și menținerea plus cultivarea legăturilor cu toți colaboratorii firmei
  • Desfășurarea muncii în siguranță și în acord cu specificul locului de muncă și cu prevederile legislației
  • Înțelegerea și demonstrarea responsabilităților și a sarcinilor pe care le are în activitatea cotidiană
  • Folosirea, întreținerea și depozitarea echipamentului de protecție, conform specificului locului de muncă
  • Efectuarea tuturor operațiunilor manuale în conformitate cu cerințele legislației, procedurile specificului locului de muncă și cu normele naționale de protecție a muncii
  • Confruntarea rezultatelor muncii cu cerințele tehnologice de calitate și luare de măsuri ce se impun în caz de neconcordanță, folosind instrumentele și dispozitivele corespunzătoare
  • Raportarea tuturor deficitelor de calitate și cauzele acestora, urmărind înlăturarea lor


  • Asumarea responsabilităților pentru activitățile efectuate
  • Preocuparea continuă pentru a diminua și elimina defectele
  • Răspundere pentru calitatea lucrărilor efectuate la locul de muncă și preocuparea permanentă de îmbunătățirea acestora
  • Însușirea și respectarea prevederilor din procedurile și instrucțiunile de lucru din sectorul de activitate pe linia bunei funcționări a sistemului de management al calității
  • Participarea la instructajele obligatorii organizate de conducerea organizației
  • Informarea continuă cu privire la cadrul juridic
  • Participarea activă la rezolvarea sarcinilor echipei
  • Persoană cinstită, loială și disciplinată, care dă dovadă, în toate împrejurările, de o atitudine civilizată și corectă față de toate persoanele cu care intră în contact
  • Respectarea cu strictețe a regulilor de protecție a muncii și P.S.I din obiectivul în care își desfășoară serviciul
  • Acordarea ajutorului, pe cât este rațional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situație de pericol
  • Însușirea și respectarea normelor și a instrucțiunilor de protecție a muncii și măsurile de aplicare a acestora
  • Informarea administrației despre orice deficiență constatată sau eveniment petrecut
  • Executarea altor activități în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept

  DESCRIEREA COMPANIEI

  Pornind de la sloganul firmei “Buiding High Expectations“, Înființată în anul 2014 societatea MARINA PROPERTIES CONSTRUCT S.R.L. a executat lucrări specifice dezvoltatorilor imobiliari, mărindu-și constant portofoliul de proiecte și oferind clienților săi posibilitatea de a achiziționa imobile realizate la standarde de înaltă calitate. Inițiativa înființării societății aparține domnului Alexandru Viorel Marina, ca urmare a experienței acumulate pe parcursul a peste 12 ani în care acesta a activat în domeniul construcțiilor civile din SUA.
  Pe parcursul celor 7 ani de la înființare, societatea a dezvoltat proiecte în județul Cluj și în județul Maramureș, printre care putem aminti: ansamblu rezidențial, Simion Mușat, Bună Ziua, Galați, Mioriței, Anton Pann, Brancuși, Calea Turzii.
  Proiectele dezvoltate până în prezent i-au asigurat societății atât dezvoltarea și stabilizarea poziției pe piață, precum și un mare avantaj competitiv în piața imobiliară. Viziunea societății Marina Properties Construct S.R.L. constă în diversificarea serviciilor oferite și abordarea unei noi categorii de clienți, prin crearea infrastructurii necesare executării lucrărilor de pregătire a terenului.